Ke Laman Pendidikan Islam

 

SENARAI KURSUS YANG DITAWARKAN BAGI SEMESTER INI

 Home

 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kursus-kursus ini merangkumi kursus untuk Sarjana Muda Pendidikan Islam dan juga Sarjana Pendidikan

Kursus-kursus untuk Sarjana Muda Pendidikan Islam ialah:       (Klik tajuk untuk melihat Pro-Forma)

IXEB 1101 Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam  (Semeter 1)

IXEB 1102/1302 Kaedah Pengajaran Al-Quran  (Semeter 2)

IXEB 2301 Sejarah Pendidikan Islam (Semeter 1)

IXEB 2304 Falsafah Pendidikan Islam (Semeter 2)

IXEB 3103 Teknologi dalam Pendidikan Islam (Semeter 1)

IXEB 3101 Pengajaran Mikro (Semester 1)

 

Kursus-kursus untuk Sarjana Pendidikan ialah:

PAGS 6322 Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan  Islam (Semeter 1)

PSGS 6312 Falsafah Pendidikan Perspektif Islam (Semeter 2)

PAGS 6325 Pengajian Al-Quran (Semeter 1)

PAGS6108 Kurikulum Pendidikan Islam (Semester 1)
                 

 

Home