Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

 Home

Pro-Forma Kuarsus Pengajaran Mikro

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN
 

Program Pengajian :

Sarjana Muda Pendidikan Islam
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

IXEB 3101

Pengajaran Mikro Pendidikan Islam

3

  Kehadiran 80%

  

Objektif Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar boleh menjelaskan:

1)     konsep Pengajaran Mikro;

2)     ciri-ciri pengajaran mikro;

3)     membina Rancangan Pengajaran untuk Pengajaran Mikro dan pengajaran sebenar;

4)     Mengaplikasi teori-teori pengajaran dan pembelajaran semasa sesi praktikal Pengajaran Mikro.
 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Memahami konsep dan ciri-ciri Pengajaran Mikro

Latihan menulis Rancangan Pengajaran

Pengalaman mengajar dan mengendalikan kelas

Latihan mengaplikasi teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam praktikal Pengajaran Mikro
 

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 50%
Amali: 50% 
 

 

Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus

Tahun Akademik:

Semester:

2003/2004

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :
 

IXEB 3101

Pengajaran Mikro Pendidikan Islam

3

 

Rujukan Utama :

1)     Omardin Ashaari (1997), Prinsip Pengajaran Mikro. Dewan Bahasa dan Pustaka..

2)     Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam.  Fajar Bakti.

3)     Sharifah Alwiah (1986), Ilmu Pendidikan: Pedagogi.  Heinemann.

4)     Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1998), Pengajaran Dalam Bilik: Kaedah dan Strategi. Masa Enterprise.
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan:

 

Buku rujukan, nota kuliah & tutorial
 

Kaedah Pengajaran-Pembelajaran :
 

 Tutorial dan Amali

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Isnin, Rabu, Jumaat,  jam 12.00 1.00

BSA

 

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

 


JADUAL PENGAJARAN

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Pengenalan:  Konsep pengajaran mikro dan organisasinya

Nota kuliah

2

 

Kepentingan pengajaran mikro dan masalahnya

Nota kuliah

3

 

Persediaan menjalankan pengajaran mikaro:
    -  Pengetahuan
    -  Kemahiran

Nota kuliah

4

 

Teknik menulis Rancangan Pengajaran, penyoalan dan penutup
 

Nota kuliah
 

5

 

Teknik memilih dan mengaplikasi bahan bantu mengajar

Nota kuliah

6

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

7

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih
 

 

8

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

9

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

10

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

11

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

12

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

13

 

Latihan pengajaran mikro secara amali.
Membuat komen dan teguran terhadap persembahan pelatih

 

14

 

Rumusan
 

 

 

 Home