Ke Laman Pendidikan Islam

 

   MENU UTAMA   

Pendidikan Islam

Konsep P. Islam

Falsafah P. Islam

Matlamat P. Islam

Kaedah P. Islam

Persediaan Mengajar

Model Transaction

Senarai Kursus

Pendidikan al-Quran

Biodata

Artikel Pilihan

Layari web
Falsafah1.netfirms.com

 

-

                                               Akademi Pengajian Islam

 

 Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 Laman ini akan menyediakan beberapa panduan yang berkaitan dengan pendidikan.
Ini termasuklah konsep, metodologi, kandungan kursus serta beberapa
rencana pilihan yang berkaitan dengan pendidikan Islam.