Ke Laman Pendidikan Islam

 

Pengajaran Pendidikan Islam

 

 

Jadilah kamu Rabbaniyin, iaitu orang-orang yang beribadat
 kepada Allah, kerana kamu mengajar isi kitab Allah, dan 
kerana kamu selalu mempelajarinya (
Ali-Imran 79)

Laman ini memuatkan beberapa artikel sebagai panduan 
guru dalam pengajaran dan pemelajaran.  Ini 
termasuklah kaedah, teknik, persediaan, 
Bahan Bantu Mengajar (BBM), 
dan sebagainya.

Klik di bawah untuk melihat beberapa panduan pengajaran

Home Persediaan mengajar Contoh Kaedah Kaedah Pengajaran