Ke Laman Pendidikan Islam

 

   

Ayat di atas menjelaskan bahawa  al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca sahaja,
malah untuk difahami dan dihayati. Bacaan al-Quran perlu dipelajari
dengan guru yang mahir dan murshid. Guru pula seharusnya
mengetahui metod pengajaran yang sesuai
supaya pengajarannya lebih
berkesan dan manarik

hafaz_al-quran.htm kaedah_al-quran.htm konsep_pen_quran.htm model_kefahaman.htm model_tilawah.htm persediaan_guru.htm