Ke Laman Pendidikan Islam

 

Berkenal-kenalan

 

 

                                                                    Nama:          Mohd Yusuf Ahmad

                                                                    Jawatan:      Pensyarah Fakulti Pendidikan
                                                                                          Universiti Malaya

                                                                    Negeri asal:  Seberang Perai, Pulau Pinang

                                                                    Pendidikan:  Sekolah Kebangsaan
                                                                                           Sekolah Agama
                                                                                           Sekolah Pondok Penanti Bukit Mertajam
                                                                                           Sekolah Arab Al-Mashoor, Pulau Pinang
                                                                                           
                                                                    Pengajian      Sijil Perguruan Menengah. MPIK, KL.   
                                                                    Tinggi             B.A. Hon. (Syari'ah), UKM, Bangi.
                                                                                            M. Ed. (Quranic Education), UIAM, KL.
                                                                                            Adv. Dip. In Education. UIAM, KL.
                                                                                            Ph.D. UM. KL.
                                                                                            
                                                                    Pengalaman:  Guru sekolah menengah
                                                                                              Pegawai Dakwah, Kementerian Pelajaran
                                                                                              Pegawai Kebajikan Penuntut,
                                                                                              Jabatan Penuntut Malaysia, Los Angeles
                                                                                              Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Bukit Mertajam
                                                                                              Penolong Pengarah,
                                                                                              Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, Kementerian Pendidikan Malaysia
                                                                                              Pakar Rujuk Pembinaan dan Semakan Sukatan Pelajaran Sekolah
                                                                                              Randah  & Menengah
                                                                                              Pengerusi Panel Penilai Buku Teks Pendidikan Islam KBSR
                                                                                              Pengerusi Panel Kawal Mutu Buku Pendidikan Islam Tahun 1,2,3.
                                                                                              Penulis Modul Pendidikan Islam, Universiti Terbuka Malaysia

                                                                    Penerbitan:      Perkembangan Mazhab-Mazhab Ilmul Kalam. YADIM, 1980
                                                                                              Sikap Wanita Islam Masa Kini (Terjemahan).  YADIM,  1981
                                                                                              Panduan Fardhu Ain. KPM, 1983
                                                                                              Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Universiti Malaya, 2000
                                                                                              Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam, .Universiti Malaya, 2002
                                                                                              Sejarah al-Quran Anugerah Dari Langit. Darul Nu'man, 2003
                                                                                              Pengajian Islam. Universiti Malaya, 2003
                                                                                              Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran: Konsep dan Pelaksanaannya.
                                                                                              Jurnal Pendidikan. Jemaah Nazir Persekutuan. KPM, Jun 1994. 
                                                                                              Tahfiz al-Quran di Sekolah Menengah. Masalah Pendidikan. UM, 1997.

                                                                    Penyelidikan    Kaedah Pengajaran  Hafazan al-Quran di Sekolah Menengah. 1994
                                                                                              Penguasaan Jawi di Kalangan Murid Sekolah Rendah. 1997.
                                                                                              Penguasaan Tilawah al-Quran di Kalangan Pelajar Sek.Menengah. 1997 
                                                                                              Usaha-Usaha JAPIM dalam Pendidikan al-Quran. 2004.

 Home