Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

Home

 Pro-Forma Kaedah Pendidikan al-Quran

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

ASAS PENDIDIKAN DAN KEMANUSIAAN
 

Program Pengajian :

Sarjana Muda Pendidikan Islam
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :
 

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

IXEB 1102

Kaedah Pendidikan al-Quran

3
 

 Kehadiran 80%

 

Objektif Kursus :

Pada akhir kursus ini, pelajar boleh menjelaskan:

      1)      konsep mengajar dan belajar Al-Quran

2)     menyenaraikan kaedah-pendidikan al-Quran

3)     maksud dan ciri-ciri Rasm Uthmani

4)     mengaplikasikan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran
 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Sejarah pendidikan al-Quran

 Konsep mengajar dan belajar al-Quran dan langkah-langkahnya

 Mengenali Rasm Uthmani dan ciri-cirinya

 Mengenali Tarannum al-Quran dan boleh mengalunkannya

  

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 40%
Peperiksaan: 60% 

 

 

 Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus

Tahun Akademik:

Semester:

2003/2004

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

IXEB 1102

Kaedah Pendidikan al-Quran

3

  Kehadiran 80%

 

Rujukan Utama :

1)     Ahmad Mohd Salleh (1997), Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Fajar Bakti

2)     Hj. Abdullah Ishak (1995), Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia.  Dewan Bahasa & Pustaka

3)     Mohd. Yusuf Ahmad (2000) Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Universiti Malaya.

4)     Mahadi Dahlan & Azahari Hj. Othman (1996), Kaedah Rasm Uthmani dalam al-Quran. Al-Hidayah
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan

 

Buku rujukan dan nota kuliah  

Kaedah Pengajaran Pembelajaran :
 

 Kuliah dan Amali

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Selasa Khamis,  jam 12.00 1.00

DK1 Akademi Pengajian Islam

 

 

Tarikh-Tarikh Penting :

 

 

 

JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Pengenalan:   Sejarah al-Quran dari zaman Nabi s.a.w., sahabat dan zaman keemasan, dan Tanah Melayu

Nota kuliah

2

 

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran

Nota kuliah

3

 

Mengenal Rasm Uthmani

Nota kuliah

4

 

Mengenal Rasm Uthmani

Nota kuliah

5

 

Tarannum al-Quran  - lagu Bayati dan Hijaz

Nota kuliah

6

 

Tarannum al-Quran  - lagu Nahawan dan Rasd

Nota kuliah

7

 

Tarannum al-Quran lagu Bayati penutup dan rumusan

Nota kuliah

8

 

Prinsip-prinsip memilih kaedah pengajaran al-Quran

Nota kuliah

9

 

Kaedah mengajar Tilawah al-Quran

 Nota kuliah

10

 

Keadah mengajar Kefahaman al-Quran

Nota kuliah

11

 

Tahfiz al-Quran, konsep dan pelaksanaannya

 Nota kuliah

12

 

Aanalisis sukatan pelajaran Tilawah al-Quran sekolah menengah

 Nota kuliah

13

 

Panduan penyediaan Rangancangan pengajaran al-Quran dan model-model pengajaran

 Nota kuliah

14

 

Rumusan

 

 

 Home