Ke Laman Pendidikan Islam

 

Peringatan: Kandungan Pro-Forma ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan Senat.

 Home

Pro-Forma  Kursus:   Pengarajan dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam
 

Fakulti :

Jabatan : 

PENDIDIKAN

Asas Pendidikan dan Kemanusiaan

Program Pengajian :

Sarjana Pendidikan
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

PAGS 6322

Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam

3

 Kehadiran 80%

Objektif Kursus :

Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat menjelaskan:

 1. Isi kandungan Kurikulum Pendidikan Islam

2. Mengapliskasikan kaedah-kaedah pengajaran Pendidikan
    Islam yang berkesan 

3. Melaksanakan pengurusan bilik darjah mengikut
    perspektif     Islam.

3. Menyenaraikan kemahiran-kemahiran penting dalam
    Pendidikan Islam

4. Menjalankan penilaian yang berkesan dalam perspektif
    Pendidikan Islam.

 

Sinopsis Kandungan Kursus :

Sinopsis Kursus:  Kursus ini memberi pengalaman tentang Falsafah dan Matlamat Pendidikan Islam, Pembinaan kurikulum Pendidikan Islam, kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran serta kemahiran berfikir dan kamahiran belajar dalam Pendidikan Islam. Ia juga meneliti tentang isu-isu semasa berkaitan dengan Pendidikan Islam.
 

Kaedah Penilaian :

Penilaian berterusan: 60%
Peperiksaan: 40% 
 

 

Peringatan: Kandungan Maklumat Semasa Kursus ini tidak boleh diubah tanpa kelulusan jabatan / bahagian berkenaan.

 Maklumat Kursus

Tahun Akademik:

Semester:

 2004/2005

2
 

Kod Kursus :

Tajuk Kursus :

Jam Kredit :

Prasyarat / Keperluan Minimum Kursus :

PAGS 6322

Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam

3

 Kehadiran 80%

 

Rujukan Utama :

Ahmad Mohd. Salleh (1997) Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti.

Al-Attas, S.M. Naquib (1980). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ABIM

An-Nukmy, A. (1995). Kaedah dan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisi. Kuala Lumpur: Pustaka Syhada

Hasan Langgulung (1997). Asas-Asas Pendidikan Islam.Kuala Lumpur: DBP. Ctk. 2.

Mohd. Yusuf Ahmad (2000). Sejarah dan Kaedah Pendidikan Al-Quran Kuala Lumpur: Universiti Malaya
 

Bahan Pengajaran/ Peralatan:

 

Buku rujukan, nota kuliah & tutorial

Kaedah Pengajaran Pembelajaran:
 

Kuliah, perbincangan dan pembentangan
 

Pensyarah:

Bilik:

Tel / email:

Mohd Yusuf Ahmad
 

1.43, Tingkat 5, Menara Pendidikan

79675087 / myusuf@yahoo.com
 

Hari / Masa Kuliah :

Bilik:

Tutorial / Amali :

Bilik:

Sabtu 8.00 pg. hingga 1.00 tgh.

BSE

Tarikh-Tarikh Penting :

 
 

 


JADUAL PENGAJARAN
 

MINGGU

 

TAJUK KULIAH / TUTORIAL / KERJA KURSUS

RUJUKAN / BAHAN / PERALATAN

1

 

Konsep Pendidikan Islam

Nota kuliah

2

 

Falsafah Pendidikan Islam
 

Nota kuliah
 

3

 

Konsep Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

4

 

Konsep kefahaman dan kemahiran dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

5

 

Transactional Model dan hubungannya dengan Pendidikan Islam

Nota kuliah

6

 

Kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

Nota kuliah

7

 

Kaedah pengajaran dan pembelajaran al-Quran

Nota kuliah

8

 

Penggunaan BBM dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

9

 

Penggunaan teknologi dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

10

 

Bengkel teknologi, pembinaan laman web Pendidikan Islam

Makmal komputer

11

 

Penilaian dan pengukuran dalam Pendidikan Islam

Nota kuliah

12

 

Profesionalisma dalam bidang Pendidikan Islam

Nota kuliah

13

 

Isu-isu semasa dalam pelaksanaan Pendidikan Islam

Nota kuliah

14

 

Rumusan

 

 

 Home