Make your own free website on Tripod.com

 
   Ke Laman Pendidikan Islam

 

   MENU UTAMA   

Pendidikan Islam

Konsep P. Islam

Falsafah P. Islam

Matlamat P. Islam

Kaedah P. Islam

Persediaan Mengajar

Model Transaction

Senarai Kursus

Pendidikan al-Quran

Biodata

Artikel Pilihan

Layari web
Falsafah1.netfirms.com

 

-

                                               Akademi Pengajian Islam

 

 Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 Laman ini akan menyediakan beberapa panduan yang berkaitan dengan pendidikan.
Ini termasuklah konsep, metodologi, kandungan kursus serta beberapa
rencana pilihan yang berkaitan dengan pendidikan Islam.